Egetar Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü; Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ hk.

Organik arıcılık yapan yetiştiricilerimizin desteklenmesıne ilişkin usul ve esasların belirlendiği "Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No:2023/39), 14/09/2023 tarihli 7613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar" doğrultusunda 24/10/2023 tarihli 32349 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi ile ilgili uygulamaların ekte yer alan "2023 Yılı Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Destekleme Ödemelerine İlişkin Uygulama Talimatı (2023/5)" çerçevesinde, herhangi bir aksaklığa meydan vermeden yürütülmesi hususunda; Bilgilerini ve gereğini rica ederim.