Egetar Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü; Organik Tarım Destekleme Ödemeleri Uygulama Talimatı

"2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin 14/09/2023 tarihli ve 7613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” 15/09/2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanmış olup Karar'ın uygulanmasına ilişkin "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2023/46)" 26/11/2023 tarihli ve 32381 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, organik tarım desteklemesi ile ilgili uygulamaların ekte yer alan "2023 Yılı Organik Tarım Destekleme Ödemelerine İlişkin Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları Uygulama Talimatı (2023/8)” çerçevesinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden yürütülmesi hususunda; Bilgilerini ve gereğini rica ederim.